DỰ ÁN ĐẶC SẮC & NỔI BẬT

Thông tin dự án

Dự án The Anam Resort Cam Ranh (Khánh Hòa)

Cung cấp & lắp đặt hệ thống: Mạng, Tổng đài, Camera quan sát, Âm thanh PA và hệ thống thiết bị Server, PC, Laptop

Khối lượng công trình:
– Mạng + điện thoại trên 2,000 node
– Camera quan sát 180 con
– Âm thanh: 200 loa cột, 160 loa âm trần, …
– Server, PC & laptop: trên 200 bộ

Thời gian khởi công: 28/06/2016

Thời gian hoàn thành: 30/03/2017

các dự án đã và đang thực hiện