Hạ tầng mạng cơ sở hệ thống CNTT & Viễn thông

 – Hạ tầng mạng bao gồm các thiết bị như cáp mạng, switch, jack mạng, patch panel, dây nhảy, … có chức năng kết nối, chuyển mạch, định tuyến, xử lý đa dịch vụ được kết nối với nhau để tạo nên các hệ thống mạng như mạng LAN (Local Area Network) (bao gồm mạng có dây và không dây), mạng WAN (Wide Area Network), mạng MAN (Metro Area Network).

         – Trong thời đại Công nghệ Thông tin hiện nay, khi mà tất cả đều hoạt động dựa trên nền tảng hệ thống mạng thì sự cố cũng như tính hiệu quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. An toàn, hiệu năng cao, độ sẵn sàng cao chính là những yếu tố then chốt đảm bảo cho hệ thống mạng luôn luôn ở trạng thái on-line, từ đó hiệu suất công việc sẽ tăng tối đa.

         – Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ TELIT ( TELIT Co.,Ltd ) là nhà phân phối, tư vấn, thiết kế và thi công hàng đầu hạ tầng Mạng máy tính và Viễn thông:

         – Cáp viễn thông: cáp đồng cat5e, cat6/6A, cat7, cáp quang đơn đõi và đa lõi.

         – Phụ kiện cáp viễn thông: modular jack, connector RJ45, patch panel, ODF, …

         – Nguồn điện dự phòng cho hệ thống UPS. 

         – Tù Rack chứa thiết bị (Server). 

 

Bài viết liên quan